Rivos AB utvecklar bolag

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Fyra hörnstenar, grunden för framgångsrik försäljning


Företagets försäljning styrs av dess affärsmål. Vad vill vi uppnå, vad har vi för konkreta mål? 


För att nå de uppsatta målen krävs en affärsmodell och en säljprocess. Säljprocessen som är hjärtat eller "maskineriet" i försäljningen kräver i sin tur rätt resurser i form av säljorganisation och relevanta verktyg för att kunna hålla igång och skapa kontinuerlig försäljning. 


Mätning och styrning av säljprocessen och säljorganisationen är nödvändig för att se till att affärsmålen uppnås. Men vad skall mätas och hur? Ofta är dåliga mätetal en anledning till att säljprocessen inte styrs tillräckligt bra mot affärsmålen.Image description